Tải Game

[HOT] Thông báo reset sự kiện Tích nạp đầu tặng Pokémon

21/01/2019

[HOT] Thông báo reset sự kiện Tích nạp đầu tặng Pokémon

HLV thân mến,
Sau thời gian bảo trì Update 3.0, BQT Làng Quái Thú sẽ reset Sự kiện tích nạp đầu nhận 3 Pokemon đầu tiên, cụ thể:
Hiện tại, quà nạp đầu khi: 
Tích nạp 50KC: Darkrai
Tích nạp 1000KC: Mega Gardevoir
Tích nạp 2500KC: Groudon

Sau bảo trì Update 3.0, sự kiện sẽ được reset và có gói tích nạp mới như sau:
Tích nạp 50KC: Darkrai
Tích nạp 1000KC: Mega Blaziken
Tích nạp 2500KC: Mega Mew

Lưu ý:
- Toàn bộ tích nạp nếu chưa nạp đủ ở mốc cũ sẽ bị reset hết trong sự kiện tích nạp đầu mới.
- Tích nạp cũ Không tính vào tích nạp đầu mới.


Trân trọng cảm ơn!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ