Tải Game

[Thông tin] Tiến hóa Pokemon

05/11/2018

Tiến hóa Pokemon

Khi Pokemon đạt đến yêu cầu chỉ định có thể tiến hóa lên cấp cao hơn Việc tiến hóa yêu cầu cấp cường hóa, đột phá tiềm năng, cấp Pokemon nhất định.

- Có 2 loại tiến hóa là tiến hóa thường và tiến hóa mega:

  • Tiến hóa thường: Để tiến hóa thường, Pokemon phải đạt  [Đột phá tiềm năng] 1 sao, cấp Pokemon lv22.
  • Tiến hóa mega: Để tiến hóa mega, Pokemon phải đạt cấp [Cường hóa] lv10, [Đột phá tiềm năng] 6 sao, cấp Pokemon lv50. Pokemon Hiếm lên mega sẽ trở thành Pokemon Truyền thuyết (max), Pokemon Sử thi/Truyền thuyết lên mega sẽ trở thành Pokemon Chí tôn.

Khi tiến hóa từ cấp 3 lên hình thái Mega, sau khi tiến hóa Mega sẽ mở tính năng Kỹ năng Mega và Thức tỉnh Mega.

 

- Kỹ năng Mega

  • Kỹ năng Mega được kích hoạt sau khi Pokemon đã tiến hóa Mega.
  • Kỹ năng Mega gồm 14 cấp độ, mỗi khi tăng cấp tiêu hao Vàng, đá kỹ năng, Đá Mega. Cấp càng cao tiêu hao càng nhiều nguyên liệu.
  • Cấp kỹ năng Mega càng cao, uy lực chiêu Mega của Pokemon càng lớn, sát thương càng mạnh.

- Thức tỉnh Mega

  • Pokemon sau khi tiến hóa Mega sẽ tiếp tục tập luyện các chỉ số sức mạnh bằng việc Thức tỉnh Mega.
  • Thức tỉnh Mega trải qua 5 cấp độ, mỗi 1 cấp độ gồm 8 level. Mỗi 1 level gồm 4 vị trí kích hoạt, kích hoạt hết cả 4 vị trí sẽ tăng level thức tỉnh.
  • Thức tỉnh Mega tiêu hao Vàng và Đá Thức Tỉnh. Cấp độ càng cao, level càng lớn thì tiêu hao càng nhiều nguyên liệu.

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ