Tải Game

[Thông tin] Kỹ năng của Pokemon

05/11/2018

Kỹ năng của Pokemon

 

Mỗi Pokemon sẽ mang 1 bộ kỹ năng riêng biệt.

Kỹ năng có 2 loại bao gồm: kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động

  • Kỹ năng chủ động: Thao tác kích hoạt trong chiến đấu.
  • Kỹ năng bị động: Nâng cấp chỉ số, sức mạnh của kỹ năng chủ động và bản thân pokemon.

Các kỹ năng được mở ra khi Pokemon đạt đủ điều kiện cấp và các kỹ năng cấp thấp được kích hoạt đạt mốc.

Đối với kỹ năng chủ động, huấn luyện viên có thể lựa chọn và sắp xếp  4 kỹ năng cho Pokemon chỉ định để xuất chiến.

Cách nâng cấp kỹ năng Pokemon: Tiêu hao Đá kỹ năng và Vàng.

 

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ