Tải Game

[Thông tin] Tính cách đề xuất và đặc tính của Pokemon

05/11/2018

Tính cách đề xuất và đặc tính của Pokemon

     1. Tính cách đề xuất

Trên đây là bảng chỉ số tăng/giảm phụ thuộc vào từng tính cách đề xuất.

Mỗi Pokemon sẽ có một tính cách riêng, tính cách này sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số Pokemon. Mỗi Tính cách sẽ tăng một chỉ số và giảm một chỉ số khác đi - Hoặc có một vài tính cách không tăng không giảm chỉ số của Pokemon đó.

Ngoài việc thu phục các Pokemon quý hiếm, các HLV cần lưu ý về [Tính cách đề xuất] của Pokemon để có được các chỉ số tăng mong muốn.

     2. Đặc tính

Mỗi Pokemon sẽ có một số Đặc tính riêng biệt, nó ảnh hưởng trực tiếp vào trong trận đấu cũng như kĩ năng của Pokemon. Việc tiếp nhận đặc tính thông qua kích hoạt dòng đặc tính của bộ trang bị, nâng cấp lông, nâng cấp ngọc trang bị...

Đặc tính mang lại cho Pokemon những hiệu quả riêng, có thể ảnh hưởng đến đòn đánh của Pokemon, có thể ảnh hưởng đến sức chống chịu của Pokemon đó.

Trân trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ